Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Szkolenia dla nauczycieli akademickich i doktorantów

Nabór:

do wyczerpania miejsc

Opis szkolenia:

Zapraszamy nauczycieli akademickich, kierowników zespołów badawczych i doktorantów do wzięcia udziału w prowadzonym w języku angielskim warsztacie poświęconym prezentowaniu “znaczenia” ich prac badawczych różnym odbiorcom. Szkolenie prowadzone będzie na żywo, w formie zdalnej (aplikacja zoom) przez Sean’a McCarthy’ego (wybitnego specjalistę związanego z programami ramowymi Komisji Europejskiej od ponad 30 lat) i Sylvie McCarthy (analityka polityki Unii Europejskiej).

How to Present Research Activities to Different Audiences 18.04.2024 r., w godzinach 11:00 – 13:00 (maksymalnie 80 uczestników)

Celem tego warsztatu jest pomoc naukowcom w prezentowaniu “znaczenia” ich prac badawczych różnym odbiorcom. Naukowcy i zespoły badawcze polegają dziś na zewnętrznych źródłach finansowania swoich prac badawczych. Przyznanie im środków zależy od oceny “doskonałości naukowej” planowanych badań, której dokonują eksperci zewnętrzni (urzędnicy, specjaliści techniczni, merytoryczni, reprezentanci świata biznesu poszukujący nowych technologii oraz politycy przygotowujący politykę gospodarczą i społeczną). Umiejętność prezentowania wyników badań różnym odbiorcom zaangażowanym w zarządzanie programami ich finansowania jest zatem niezmiernie ważna. Każdy uczestnik pod koniec tego szkolenia będzie miał pomysły oraz posiadał umiejętności przygotowywania oraz przedstawiania przyszłych prezentacji.

Zapisy:

Zgłoszenia na szkolenia oraz pytania prosimy kierować na adres dorota.zandrowicz@cm.umk.pl w części bydgoskiej i katarzyna.bialowicz@umk.pl w części toruńskiej. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane drogą mailową o szczegółach danego szkolenia.