Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

Warsztaty Młodego Naukowca Collegium Invisibile

Zapraszamy  na wydarzenia w ramach cyklu Warsztatu Młodego Naukowca, które po raz pierwszy będą odbywały się na UMK w Toruniu, we współfinansowaniu ze środków IDUB UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

IDUB z pozytywną oceną

W 2023 r. przeprowadzona została śródokresowa ewaluacja programu IDUB, obejmująca przygotowanie raportu samooceny oraz wizytację Uniwersytetu przez przedstawicieli Międzynarodowego Zespołu Ekspertów i Ministerstwa Edukacji i Nauki. Celem ewaluacji była ocena realizacji planów podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i kształcenia przez uczelnie uczestniczące w I edycji programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia naukowe na podwyższenie jakości rozprawy doktorskiej

Doktoranci przedłużający kształcenie w szkołach doktorskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2023/2024 mają możliwość ubiegania się o stypendium naukowe na podwyższenie jakości rozprawy doktorskiej, finansowane w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2.500,00 zł.  

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

MODERNIZACJA STANOWISKA DO SKANOWANIA 3D WSPÓŁCZESNYCH DZIEŁ SZTUKI

W 2023 roku ze środków programu IDUB w ramach Emerging Fields (zespół Conservation and Restoration of the Cultural Heritage pod przewodnictwem prof. dr hab. Elżbiety Basiul z Wydziału Sztuk Pięknych) został zakupiony specjalistyczny komputer (procesor Intel Core i9-13900, 128GB RAM, karta graficzna Asus RTX 4060) wraz z oprogramowaniem, drukarką oraz dyskami zewnętrznymi. Komputer pozwoli na sprawną obróbkę surowych skanów 3D o dużej ilości danych, przede wszystkim dzieł sztuki nowoczesnej, charakteryzujących się skomplikowaną budową oraz złożonością zastosowanych materiałów  - asamblaży Władysława Hasiora badanych w ramach pracy doktorskiej mgr Anny Cecylii Brzóstowicz oraz dzieł Jonasza Sterna będących obiektem badawczym mgr Mai Rogowskiej. Oba doktoraty powstają pod kierunkiem dr. hab. Sławomira A. Kamińskiego, prof. UMK.

więcej informacji

Archiwum