Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Cenne granty na badania

Zdjęcie dwustuzłotowych banknotów, na zdjęciu widać również logotyp Narodowego Centrum Nauki
Toruńscy badacze i badaczki otrzymali cztery granty na łączną kwotę niemal dwóch milionów złotych fot. fot. Andrzej Romański

Niemal dwa miliony złotych z funduszu Narodowego Centrum Nauki trafi do badaczy i badaczek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. NCN przyznał granty czterem projektom w konkursach OPUS 24 i SONATA 18.

OPUS jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców, bez względu na posiadany stopień naukowy, doświadczenie i zaawansowanie kariery naukowej. Konkurujący podlegają kryteriom oceny, wśród których znajdują się m.in. poziom naukowy zaplanowanych badań, nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej i osiągnięcia naukowe kierownika projektu. Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazł się dr hab. Błażej Łyszczarz, prof. UMK z Wydziału Nauk o Zdrowiu, który otrzymał 409 900 zł na projekt pn. "Ekonomiczne i epidemiologiczne obciążenie umieralnością i zachorowalnością spowodowanymi pandemią COVID-19".

Konkurs SONATA skierowany jest natomiast do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. Granty otrzymało troje naukowców z UMK:

W konkursach OPUS 24 i SONATA 18 złożono 3015 wniosków, spośród których 363 zostały zakwalifikowane do finansowania. Listy laureatów obu konkursów można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki.

pozostałe wiadomości