Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Warsztaty Collegium Invisibile

Zdjęcie ilustracyjne

Na przełomie marca i kwietnia 2024 w Bibliotece Głównej UMK przeprowadzone zostały 4 warsztaty przez przedstawicieli Collegium Invisibile

26.03.2024 odbyły się pierwsze warsztaty organizowane przez Collegium Invisibile. Celem szkolenia było merytoryczne i praktyczne przygotowanie osób uczestniczących do planowania, budżetowania i zarządzania konferencjami naukowymi: zarówno z perspektywy komitetów organizacyjnych, jak i naukowych. Nasi uczestnicy i uczestniczki poznali etapy organizacji konferencji naukowych, zarówno w formie zdalnej jak i stacjonarnej. Dowiedzieli się skąd pozyskiwać środki na organizację konferencji, zdobyli wiedzę, na temat pisania dobrego budżetu, poznali praktyczne rozwiązania,  które z jednej strony wykorzystują pełen potencjał konferencji stacjonarnych, jak i online, a z drugiej strony minimalizują ograniczenia wynikające ze zdalnego formatu wydarzenia i wiele więcej.

09.04.2023 odbyły się drugie warsztaty pt. Zachowaj balans! Zdrowie psychiczne w pracy badawczej. Spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy oraz praktycznych kompetencji jego uczestników w tematyce zdrowia psychicznego oraz problemów zagrażających dobrostanowi psychicznemu u osób pracujących naukowo. Warsztat, poza częścią teoretyczną, w której omówione zostały najczęstsze zaburzenia, z którymi mogą borykać się osoby aktywne zawodowo w nauce, takie jak psychologiczny dystres, zaburzenia snu, depresja czy skłonność do uzależnień, składało się również z części praktycznej, podczas której osoby uczestniczące mogły m.in. dyskutować, tworzyć mapy myśli, a także zapoznać się ze formularzami diagnostycznymi danych zaburzeń.

18.04.2024 odbyły się warsztaty na temat pisania raportów badawczych: Jak dobrze napisać raport badawczy w naukach społecznych? Sposoby pisania raportów i menadżery bibliografii. Podczas warsztatów nasi uczestnicy dyskutowali o problemach z jakimi zmagają się badacze pisząc raporty. Poznali również  odpowiedzi na pytanie jak dobrze przedstawić stronę teoretyczną badań, jak sformułować pytania badawcze, na jakie elementy zwrócić uwagę jeśli chodzi o etykę badań, jak interesująco przedstawić wyniki badań (z uwzględnieniem roli cytatów) oraz jak trafnie podsumować tekst. Dowiedzieli się również tego, czym są menadżerzy bibliografii i jak korzystać z jednego z nich (Zotero).

23.04.2024 Podczas warsztatów Włącz Gender! Uwzględnianie aspektu płci w licencjackich, magisterskich i doktorskich projektach został poruszony aspekt płci, pojawiający się w projektach badawczych. W pierwszej części zdefiniowane zostało pojęcie gender, porozmawialiśmy również o wykorzystywaniu konkretnych pojęć w pracach dyplomowych i projektach badawczych. Omawialiśmy również historię badań w tym zakresie w Polsce i na świecie oraz porozmawialiśmy o możliwych narzędziach i strategiach badawczych. Główny, problemem, nad którym się zastanawialiśmy było to czy w projektach badawczych uczestników(-czek) faktycznie można podjąć analizę aspektów związanych z płcią i jakie może mieć znaczenie. 

Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować organizatorom z Collegium Invisibile oraz Pani dr Annie Koli za organizację tych warsztatów i zachęcamy wszystkich do obserwacji Collegium Invisibile: https://www.facebook.com/collegium.invisibilepozostałe wiadomości