Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Dofinansowanie działań w partnerstwach akademickich

W ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” członkowie uniwersyteckich centrów doskonałości oraz zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych mają możliwość uzyskania dofinansowania na działania związane z rozwijaniem współpracy w partnerstwie międzynarodowym. Celem tego działania jest umożliwienie ww. zespołom nawiązanie i rozwijanie długofalowej współpracy na poziomie międzynarodowym z czołowymi instytucjami badawczymi, w szczególności:

Maksymalna kwota dofinasowania jednego wniosku wynosi odpowiednio 30 000,00 zł dla uniwersyteckich centrów doskonałości, oraz 20 000,00 zł dla zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych.

Wnioski należy składać w języku angielskim przez formularz https://www.umk.pl/en/research-uni/forms/international-collaboration/

Załączniki:

Kontakt:
mgr Dominika Kwiecińska – d_kwiecinska@umk.pl, tel. 56 611 31 52