Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Logika filozoficzna: teoria i zastosowania

Lider grupy – dr hab. Tomasz Jarmużek, prof. UMK

Grupę Badawcza: „Logika Filozoficzna: teoria i zastosowania” tworzą naukowcy związani przede wszystkim z Wydziałem Filozofii i Nauk Społecznych UMK, zaś istotną część składu osobowego grupy stanowią pracownicy Katedry Logiki. Zagadnienia, którymi zajmujemy się w ramach grupy, to:

Jako grupa badawcza współpracujemy z ośrodkami naukowymi ze wszystkich kontynentów (poza Antarktydą). Współorganizujemy m. in. cykliczną konferencję Non-Classical Logics. Theory and Applications, Chinese-Polish Workshop on Applied Logic oraz Workshop on Relating Logic.

dr hab. Tomasz Jarmużek, prof. UMK – autor czterech monografii, jednego tłumaczenia oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Obecnie kierownik Katedry Logiki UMK. Kierownik oraz członek zespołu projektów krajowych lub międzynarodowych. Opiekun dwóch prac doktorskich. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na metateorii systemów tablicowych, logikach pozycyjnych, logikach wiążących (semantyce wiążącej), logikach niemonotonicznych oraz zastosowaniach logiki. Obecnie prezes Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki, drugiego najstarszego na świecie narodowego towarzystwa zrzeszającego logików.