Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Optymalne sterowanie i identyfikacja złożonych systemów bazujące na sztucznej inteligencji

Kierownikiem grupy jest dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK

Celem badawczym grupy naukowej jest opracowanie optymalnych metod sterowania i identyfikacji dla złożonych systemów i obiektów takich jak roboty, maszyny sterowane numerycznie oraz układy napędowe. Wysoka jakość sterowania oraz identyfikacji zostanie uzyskana dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod sterowania wspieranych sztuczną inteligencją.

Działalność naukowa zespołu OCIAI koncentruje się w następujących obszarach:

Opracowane w ramach badań innowacyjne metody sterowania i identyfikacji mogą znaleźć zastosowanie w rozwiązaniach przemysłowych w elektromobilności, robotyce mobilnej i przemysłowej, przemyśle maszynowym oraz energoelektronice.

Grupa naukowa współpracuje z zespołami naukowymi z ośrodków krajowych: Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska oraz zagranicznych: University of Rostock, University of Southampton, Institute of Electrical Engineering Serbia, Chongqing University China, Ruhr University Bochum, University of Toronto.

Dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK – kieruje Katedrą Automatyki i Systemów Pomiarowych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główne zainteresowania badawcze prof. Tarczewskiego syntezę i analizę sterowania optymalnego, predykcyjnego i adaptacyjnego dla nowoczesnych napędach elektrycznych. Współpracuje naukowo z czołowymi uczelniami technicznymi w Polsce (m.in. z Politechniką Warszawską i Politechniką Wrocławską) oraz z Instytutem Elektrycznym „Nikola Tesla” w Belgradzie. Prof. Tarczewski był kierownikiem i wykonawcą grantów finansowanych przez MNiSW, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz promotorem pomocniczym doktoranta. Jest promotorem lub opiekunem naukowym czterech doktorantów, członkiem międzynarodowej organizacji naukowej Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) oraz Sekcji Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego PAN. Od 2019 roku jest dyrektorem Instytutu Nauk Technicznych.