Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Pogoda i klimat: Rekonstrukcje i przyszłe scenariusze

Leader grupy – prof. dr hab. Rajmund Przybylak

W swoich badaniach grupa badawcza skupi się na dwóch obszarach: Polsce i Arktyce.

Głównymi celami badawczymi grupy dla obszaru Polski będą:

W przypadku Arktyki grupa badawcza skupi się na następujących celach:

Prof. dr hab. Rajmund Przybylak –  kierownik Katedry Meteorologii i Klimatologii UMK w latach 2000-2022 r. Od września 2020 roku jest Dyrektorem Centrum Badań Zmian Klimatu UMK. W latach 2020-2022 kierował priorytetowym zespołem badawczym pt. Climate Change Research Unit (CCRU). W dorobku dydaktycznym posiada: 5 wypromowanych doktorów, 123 wypromowanych magistrów oraz 28 licencjuszy. Jego badania naukowe dotyczą problemów klimatu Arktyki i Polski oraz jego zmian współczesnych i w okresie historycznym, a także topoklimatów i klimatu miast. Do tej pory opublikował > 380 pozycji. Brał (bierze) udział w 21 projektach badawczych KBN, MNiSW, NCN, itp., w tym w 12 jako kierownik projektu (obecnie kieruje 2 projektami badawczymi NCN), brał udział w 3 projektach międzynarodowych w roli kierownika zadania badawczego. W swojej karierze naukowej brał udział w 8 wyprawach naukowych na Spitsbergen, do Tanzanii i Nepalu. Uzyskał Nagrodę Ministra NiSW, 2003, oraz 20 Nagród Rektora UMK za działalność naukową. W ostatnich latach wygłosił kilkanaście zaproszonych wykładów na konferencjach krajowych i międzynarodowych, w całej karierze odbył 31 wizyt naukowo-badawczych w różnych krajach europejskich, brał udział w komitetach naukowych kilkunastu konferencji krajowych i zagranicznych. Jest przedstawicielem Polski w międzynarodowej organizacji International Permafrost Association (od 2011 r.), w latach 2010-2018 był członkiem Atmospheric Working Group, International Arctic Science Committee (IASC). Aktualnie jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (od 2018 r.), członkiem Komitetu Badań Polarnych PAN (od 2007 r.) oraz Polskiego Konsorcjum Polarnego (od 2012 r.), a także Przewodniczącym Wydziału III Towarzystwa Naukowego w Toruniu (od 2018 r.).