Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Percepcja, Poznanie i Język

Percepcja, Poznanie i Język. Kierownikiem jest dr Bibianna Bałaj

Nasze wyłaniające się pole badawcze “Percepcja, Poznanie i Język (Perception, Cognition and Language; PeCoLa) składa się z czeterch oddzielnych, choć współpracujących grup badawczych:

1. Percepcja czasowa i dźwiękowa

2. Poznanie wzrokowo-przestrzenne

3. Różnice kulturowe i rozwój poznawczy

4. Język i poznanie społeczne

W zespole PeCoLa jest 12 pracowników i 14 studentów. Planujemy dalszą współpracę i poszerzanie zespołu. Obszar badań to głównie psychologia, ale również kognitywistyka i filozofia (epistemologia). Staramy się zrozumieć rozwój człowieka przez całe życie, różnice indywidualne w sposobie przetwarzania informacji. Poświęcając wiele uwagi językowi, który nie tylko pozwala komunikować się, ale też kształtuje nasze myślenie i rozumienie świata, zdolność mindreading. W badaniach bierzemy pod uwagę percepcję, czytanie, orientację w przestrzeni oraz różnice międzykulturowe.

Emerging Field jest dla nas okazją do wzmocnienia naszych możliwości badawczych (zakup sprzętu i zlecanie usług) oraz rozszerzenia współpracy międzynarodowej (np. z Uniwersytetami w Nowym Jorku, Hong Kongu, Regensburgu, Ulm, Oslo) i prowadzenia badań międzykulturowych. Ze względu na przynależność do różnych kultur, ludzie w odmienny sposób kształtują obraz poznawanego świata realnego i świata kultury. To fascynujące jak ludzie odgadują stany umysłu innych osób, bazując na obserwowanym zachowaniu czy też czytając literaturę.

Dr Bibianna Bałaj – Wicedyrektor Instytutu Psychologii Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Adiunkt w Katedrze Psychologii Poznawczej i Porównawczej Instytutu Psychologii WFiNS. Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie psychologii. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie. Psycholog eksperymentalny zajmujący się na co dzień badaniem funkcjonowania poznawczego, prowadzi eksperymenty z zastosowaniem pomiaru ruchów oczu jako narzędzia diagnostycznego i treningowego. Centralne obszary zainteresowań naukowych to: wyobraźnia wizualna, orientacja i dezorientacja przestrzenna, procesy uwagowe. Testuje i rozwija metody interakcji wzrokowej z komputerem dla osób z niepełnosprawnością ruchową: wraz z zespołem zdobyła nagrodę za projekt OKOMUNIKACJA. Współautorka kilkudziesięciu artykułów naukowych. Wykonawca grantów badawczych (w tym grantu promotorskiego), jak i projektów komercjalizujących rezultaty pracy naukowej. Wiceprzewodnicząca Komisji Etycznej WFiNS UMK, członkini Rady Naukowo-Etycznej Fundacji “Światło” w Toruniu.