Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Zespół 4

Celem działalności zespołu jest wspieranie innowacji i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Szczegółowe cele:


Skład Zespołu:

1. mgr Justyna Łaskowska (dyrektor Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii) – przewodnicząca zespołu, organizacja, koordynacja, realizacja

2. prof. dr hab. Maciej Zastempowski (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) – prace badawcze pod realizację zadań zespołu, w tym identyfikacja zespołów na wydziałach, opracowanie programu wsparcia i efektywnej dla Uniwersytetu ścieżki formalnej komercjalizacji

3. dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK (WFiNS) – opracowanie programu stymulującego rozwój innowacji społecznych i jego realizacja

4. dr Łukasz Wojtkowski (WFiNS) – opracowanie, organizacja i realizacja programu akceleracji start-up’ów studenckich Copernicus Startup Labs

5. Adrianna Czarnecka (doktorantka) – organizacja i realizacja wydarzeń dla społeczności akademickiej

6. Viktoriia Kramnychna (student) – skauting, promocja i informacja w mediach społecznościowych, konsultacje ze środowiskiem akademickim