Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

IDUB z pozytywną oceną

Zdjęcie ilustracyjne

W 2023 r. przeprowadzona została śródokresowa ewaluacja programu IDUB, obejmująca przygotowanie raportu samooceny oraz wizytację Uniwersytetu przez przedstawicieli Międzynarodowego Zespołu Ekspertów i Ministerstwa Edukacji i Nauki. Celem ewaluacji była ocena realizacji planów podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i kształcenia przez uczelnie uczestniczące w I edycji programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB).

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz Uniwersytet otrzymał pozytywną ocenę. Eksperci pozytywnie ocenili wdrażanie programu IDUB na UMK oraz postępy poczynione w realizacji celu, jakim jest stanie się konkurencyjnym uniwersytetem badawczym na arenie międzynarodowej. Eksperci zgłosili również sugestie i rekomendacje dotyczące dalszych zmian na Uniwersytecie.
Pozytywną ocenę uzyskało wszystkie 10 uczelni realizujących program IDUB. 

Więcej informacji o ewaluacji i ocenie

pozostałe wiadomości