Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 31 31
e-mail: idub@umk.pl

Stypendia dla doktorantów

W ramach programu “Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” istnieje możliwość uzyskania stypendium doktoranckiego finansowanego ze środków programu (ze środków uniwersyteckich centrów doskonałości lub zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych) oraz zwiększeń stypendiów doktoranckich.

Akty prawne regulujące przyznawanie stypendiów oraz zwiększeń stypendiów oraz wzory wniosków: